Prosjekter /

Aktiv i Oslo

Design / Utvikling

Besøk siden

scroll ned

Om Caset

Aktiv i Oslo er en portal som dekker det aller meste som skjer av begivenheter og arrangementer i Oslo og omegn. For kundene av AiO fungerer portalen som et vindu for å profilere både virksomheten og arrangementene de har.

Hva gjorde vi?

Vår oppgave i arbeidet med nye AiO har dreid seg om utvikling av arrangementskalender, rådgivning, SEO, tracking og implementering av nytt design.

playroom enheter

Design og betydningen for SEO

En stor del av forutsetningen for at AiO skal lykkes er at de er søkbare på det meste av det som skjer av aktiviteter i Oslo. Verdien for kundene deres kommer i form av at det drives trafikk til deres sider. Med andre ord vil økt trafikk inn til AiO sørge for økt trafikk videre til kundene deres. AiO opplevde et fall i rangering og så på designendring som en potensiell løsning. Valg av design kan påvirke blant annet brukervennlighet og fluktfrekvens i form av at brukere forsvinner rett ut hvis de ikke finner det de leter etter. På bakgrunn av dette implementerte vi det nye designet på toppen av den eksisterende Wordpress-løsningen.

Økt hastighet = bedre SEO

En stor del av oppgaven vår var å sørge for å øke hastigheten på siden. Google har de senere årene endret på søkealgoritmen til å også ta høyde for hastighet for innlasting som et kriterie for rangering. Senest sommeren 2018 ble dette også tatt med for mobile enheter. Rent teknisk er dette en faktor, men samtidig vil hastighet også indirekte påvirke brukermønster i form av fluktfrekvens.

Hvordan økte vi hastigheten?

Ettersom siden har vært oppe en stund og blitt utvidet med mer innhold, plugins og design fantes det elementer som ikke var optimale for ytelse. For å løse noen av disse problemene gjorde vi ulike tiltak. Enkelte plugins hos AiO var utdatert og dermed ikke kompatibel med siste versjon av PHP. Vi løste dette ved å fjerne pluginen og programmere tilsvarende funksjonalitet som var støttet av PHP 7.3. Dette gjorde generelt stort utslag i hastigheten ettersom de nyere versjonene av PHP er betraktelig raskere enn PHP 5.6 som siden tidligere kjørte på.

php diagram

Et annet problem som var tilstedeværende var treg lasting av arkivsider. Måten vi løste det på var å kjøre cron-jobber for caching av disse sidene slik at siden ikke må spørre mot databasen ved hver gang siden lastes. Dette økte hastigheten med 20x.

Målbare resultater

prosjektoppsummering

Teknologi

Wordpress

PHP

JavaScript

CSS

SQL

HTML

ES6

Gulp

yarn

npm

Lansert: 2018