Prosjekter /

Norges sopp- og nyttevekstforbund

Design / Utvikling / SEO

Besøk siden

scroll ned

Om Caset

Norges sopp- og nyttevekstforbund er en sammenslutning av lokale foreninger som er opptatt av hvordan man bruker naturen i sitt nærmiljø. Forbundet har blant annet utviklet en app som heter digital soppkontroll hvor man i soppsesongen kan sjekke om sopper er trygge å spise. Vi fikk oppgaven med å fornye nettsidene, samt utvikle en rekke nye moduler for medlemmer, lokalforeninger og soppsakkyndige.

Norges sopp- og nyttevekstforbund enheter

Egne sider for lokalforeningene og arrangementsmodul

Et av behovene til hovedforbundet var å gi medlemsforeningene muligheten til å administrere sitt eget nettsted på et subdomene av hovedforbundet. Vi satt opp en multisite i Wordpress hvor vi opprettet nye områder til foreningene ved behov. Disse skulle ha muligheten til å opprette arrangementer tilknyttet sin egen forening. Vi hentet deretter alle arrangementene fra alle underforeningene til hovedsiden via et API. Her finner man en oversikt over alle arrangementer til forbundet og alle underforeninger hvor man enkelt kan filtrere på ulike søkekriterier.

Soppleksikon og normlisten

En av NSNF’s oppgaver er også å opplyse folket om sopp. I den sammenheng har de utarbeidet et soppleksikon hvor man kan holde oversikt over hvilke sopper som er giftige, spiselige og generelt ikke egner seg som matsopp. Vi utviklet et leksikon hvor de selv kan legge til, endre og fjerne sopp fra backend. Brukerne av siden får muligheten til å filtrere på ulike typer sopp, hvor de befinner seg og om de er spiselige eller ikke. Vi utviklet også funksjonalitet for å skjule deler av informasjonen bak innlogging slik at medlemmer av NSNF får tilgang til mer informasjon om soppene enn resten av de besøkende.

Digital soppkontroll og vaktliste

Etter NSNF tok i bruk appen digital soppkontroll trengte de å bemanne appen gjennom hele soppsesongen. Tidligere ble dette løst ved hjelp av excel-ark og mye kommunikasjon frem og tilbake for å få alt til å gå opp. Vi utviklet en vaktliste-ordning hvor de soppsakkyndige fikk en bruker med tilgang til en egen del av nettsiden hvor de kan melde seg opp til vakter i sesongen. På denne måten blir det enklere for både brukere og administratorer å holde oversikt over hvilke vakter som er ledige og trengs å fylles opp.

Rapporteringsmoduler

Etter hvert avholdt kurs/arrangement/soppkontroll sendes det ut mail til ansvarlige for arrangementet og blir bedt om å rapportere soppfunn. Dette er et krav fra SSB, slik at de kan kartlegge soppfunn i norge.

Etter hvert kurs går det ut en mail til alle deltakere med link til evalueringsskjema av kurset.

Teknologi

WordPress

PHP

JavaScript

SCSS

SQL

HTML

Ajax

Lansert: August 2018