Tjenester \

UBW/Agresso

Hva kan vi bistå med?

  1. Integrasjoner med fagsystemer
  2. Tilpasninger av eksisterende skjermbilder
  3. Lage nye skjermbilder der standard ikke strekker til
  4. Tilpasse serveroperasjoner
  5. Gi ledere og ansatte bedre oversikt over sitt fagfelt
  6. Fjerne tidstyvene tilknyttet et standardisert ERP system

En agresso installasjon tilpasset dine behov

Selv om UBW er et stort program med mye funksjonalitet og med mange moduler, hender det at programmet «out of the box» ikke er tilstrekkelig. Dessverre finnes det mange ansatte og ledere som ikke vet hvilke muligheter man har for å tilpasse systemet. Enten det kun gjelder små elementer som autoutfylling av felter, eller om man rett og slett ønsker å lage en helt egen modul, kan vi med høy sannsynlighet hjelpe deg. Alle UBW installasjoner er forskjellige og dermed må problemstillinger løses på ulike måter.

Mange ansatte føler seg mer verdsatt av å slippe manuelle jobber når man i stedet kan gjøre det programmatisk. Mange ledere føler også de får bedre oversikt og hva som foregår i bedriften, ved å lage egne tilpassede skjermbilder. Samtidig kjenner mange av bedriftens ansatte til brukergrensesnittet og bruken av Agresso. Å tilpasse Agresso kan også være tidsbesparende og dermed kostnadseffektivt. Man kan få fjernet mange av de tradisjonelle tidstyvene et stort ERP-system byr på. Tilpassede skjermbilder kan også minske feilføringer da man kan validere dataen brukeren skriver inn.

Bakgrunn

Våre utviklere har tidligere vært ansatt i et av Norges største konsulenthus, der de jobbet som Integrasjons- og tilpasnings konsulenter. De har tidligere deltatt i store integrasjons- og utviklingsprosjekter, for kunder som Storebrand, NRK, Forsvaret, Forsvarsbygg, med flere.

Vi er spesialister i UBW’s tilpasningsverktøy ACT (Agresso Customization Tool), som brukes til å lage tilpasninger og integrasjoner.

Hva er en UBW tilpasning?

En UBW tilpasning er en kode-snutt som kjører i tillegg til standard Agresso kode. UBW tilpasninger deles inn i to hovedkategorier:

Servertilpasninger

I slike tilpasninger kan man manipulere eller supplere Agresso's serverprosesser. Man kan også lage nye serverprosesser man kan kjøre manuelt eller kjøres etter en tidsplan.

Eksempel på bruk av serverprosesser: Manipulering av data som kommer fra integrasjoner.

Skjermbildetilpasninger

Skjermbildetilpasninger gjør det mulig å endre skjermbildets egenskaper og oppførsel. Man kan også lage egne skjermbilder der standard Agresso ikke strekker til.

Eksempler på bruk: Begrense feilføringer i timeregistrering ved å låse felter og autoutfylling av timekoder. Lage et eget skjermbilde for ditt fagsystem med sømløs integrasjon med et brukergrensesnitt brukerne kjenner til.

Tilpasninger programmeres i C# med et tillegg bibliotek ACT.

Hva er en UBW integrasjon?

En integrasjon i Agresso sammenheng er en samhandling med et eksternt program eller løsning. Her kan man enten importere informasjon eller eksportere informasjon. De vanligste integrasjonsmetodene inn og ut fra Agresso er via filintegrasjoner eller via webservice. UBW har en del standard integrasjoner, der man benytter standard filformater. Vi kan hjelpe deg å integrere filer som avviker fra standard filformatet til UBW.

Dersom du er leverandør av et forsystem eller fagsystem kan vi hjelpe deg å lage standardiserte integrasjoner fra fagsystemet mot Agresso/UBW.

Eksempler på fagsystemer som kan integreres med Agresso: timelistesystem, turnussystem, lønnsystemer, fakturasystemer, HR-systemer med mer.