Skip To Main Content
Will i juice farger

Webdesign som gjenspeiler ønsket uttrykk

For oss er det ekstremt viktig at vi innledningsvis blir kjent med dere som bedrift, og hva dere ønsker å formidle i det grafiske uttrykket. Vi mener det er essensielt å ha en gjennomgående forståelse av hva dere driver med samtidig som vi forholder oss til deres designstrategi for å kunne designe en god nettside. Når vi tar på oss et oppdrag er det vårt mål å behandle dette med like stor seriøsitet som om oppdraget var vårt eget.

Norwegian concept mobile

Hvordan jobber vi?

Sammen med deg tar vi gjerne et oppstartsmøte/workshop for å avdekke ønsker for uttrykk og kommunikasjon for nettsiden. Dette danner grunnlaget for å kunne kode en god nettside. Etter vi har litt mer informasjon å gå på utarbeider vi for noen prosjekter wireframes før designskisser for å se at alt av plasseringer er ok, men i de fleste tilfeller utarbeider vi designskisser ved bruk av Figma som du kan se før vi går i gang med utvikling. Vi arbeider selvfølgelig frem og tilbake med deg før vi kommer frem til et design som vi sammen er fornøyd med.

 

Brukertesting

For de prosjektene som tillater det budsjettmessig er det fordelaktig å kjøre brukertesting av design. Det vil si at vi setter sammen en referansegruppe som får i oppdrag å løse oppgaver hvor vi måler effektiviteten av utarbeidet design. Ved å gjøre det slik kan vi se før vi går i gang med koding om designet løser de målsetningene vi satt oss innledningsvis.

121gameon